Ingen ved i realiteten hvad det er som foregår

I realiteten så er der ingen der ved hvad der foregår her. Altså ikke kun lige her hvor jeg sidder, eller der hvor du sidder, men helt generelt overalt.

Ingen ved hvad det er der foregår!

Der er mange der har teorier om det. Men de er alle teorier.

Enhver teori er en fortolkning.

Måske at du synes at det ikke har den store relevans, men det har det! Det er af nærmest ufattelig vigtighed at erkende – at ingen, heller ikke dig, ved hvad der virkeligt foregår her.

Dette betyder at du opdigter enhver mening eller betydning du måtte have om hvad der foregår; hvad virkeligheden er; hvad verden er; hvad andre mennesker er og sidst men ikke mindst hvem eller hvad du selv er!

Ingen videnskabsmand ved hvad der reelt foregår her, Albert Einstein vidste ikke hvad der foregik, Dalai Lama ved ikke hvad der foregår her eller den amerikanske præsident ved ikke hvad der foregår her – absolut ingen!

Konsekvensen af denne indsigt og erkendelse er vidtrækkende, for dermed står det klart, at vi aldrig ser verden som den er, men at vi derimod udelukkende ser vores fortolkning af hvordan vi tror verden er. Det betyder:

  • At når du plager dig selv med den tanke at Verden burde se anderledes ud, så er det reelt ikke Verden du ønsker skal se anderledes ud, men derimod den fortolkning du har af Verden!
  • At når du plager dig selv med at din familie burde se anderledes ud, eller burde opføre sig anderledes, så er det reelt ikke din familie du ønsker skal se anderledes ud eller burde opføre sig anderledes, men derimod den fortolkning du har af din familie!
  • At når du plager dig selv med at din chef eller dine kollegaer burde se anderledes ud, eller burde opføre sig anderledes, så er det reelt ikke din chef eller dine kollegaer du ønsker skal se anderledes ud eller burde opføre sig anderledes, men derimod den fortolkning du har af din chef eller dine kollegaer!
  • At når du plager dig selv med at dine venner burde se anderledes ud, eller burde opføre sig anderledes, så er det reelt ikke dine venner du ønsker skal se anderledes ud eller burde opføre sig anderledes, men derimod den fortolkning du har af dine venner!
  • At når du plager dig selv med at du selv burde se anderledes ud, eller at du burde opføre dig anderledes, så er det reelt ikke dig selv som du ønsker skal se anderledes ud eller burde opføre sig anderledes, men derimod den fortolkning du har af dig selv!

Når vi indser dette, så opdager vi spontant hvorfor at det reelt aldrig er lykkedes for os at “komme i mål”, hvorfor at der altid synes at være et eller andet der plager os.

Vi ser, at hvad vi reelt er i konflikt med, ikke er noget ydre, men at vi i sandhed udelukkende er i konflikt med os selv, og vores fortolkning af virkeligheden.

Det indre “Nej” som vi har vedligeholdt, er ikke et “Nej” til noget ydre, men er derimod et “Nej” til en fortolkning som vi tillægger sandhed, og dermed er det et “Nej” til os selv.

Når vi virkeligt erkender dette – ikke som en ny teori – men derimod som noget helt og aldeles grundlæggende sandt, så sker der et skifte i vores perspektiv.

Fastlåst energi frigøres, og spontant opstår der et dybt ønske om at opløse alle de illusioner der holder os indespærret i hvad vi nu forstår er et mentalt fængsel; en mental spændetrøje, som vi selv vedligeholder i vores uvidenhed.

I denne indsigt og erkendelse kommer lyset, som vil skinne på alle de områder i vores sind der har været henlagt i mørket.

Heri ligger kilden til vores ultimative fred og kærlighed.

Hvis du tror at du ved hvad det er der foregår, så vil det jeg her peger på, ikke give mening for dig.

Når et menneske tror at det ved hvad det er som foregår, så er det en ubevidst handling, for sandheden er, at intet menneske ved hvad det er som foregår.

Når et menneske fortæller sig selv at det ved hvad det er som foregår, så er det fordi at det giver dette menneske en falsk oplevelse af tryghed og sikkerhed.

Stort set ethvert menneske som du møder, tror at de ved hvad det er som foregår. Dette betyder at de altid, ubevidst i langt de fleste tilfælde ganske vist, har en skjult agenda.

Denne skjulte agenda har til formål at fastholde den falske oplevelse af tryghed og sikkerhed.

Denne skjulte agenda går forud for alt, for hvis ikke at de fulgte den ville det opleves som om at deres virkelighed blev truet eller ville falde sammen.

Derfor er dette menneske optaget af at ville manipulere dig til at føje sin egen skjulte agenda, fra tid til anden kamufleret som noget der fejlagtigt kaldes kærlighed.

Der er i realiteten næsten ingen grænser for de metoder der tages i brug for at få opfyldt egen skjult agenda. Enhver tænkelig følelsesmæssig påvirkning bruges, i bestræbelserne på at udnytte dig til at føje sin egen agenda.

Et menneske kan ikke bebrejdes at det tror at det ved hvad det er der foregår, for dette er altid en ubevidst handling, men man må beskytte sig imod de automatiske forsøg på manipulation som der vil opstå.

Hvis du tror at du ved hvad det er som foregår, så har du også en skjult agenda. Den agenda er at påtvinge realiteterne til at være i overensstemmelse med det du tror der foregår.

I dine bestræbelser på at opnå dette, er du parat til at bruge enhver metode som du umiddelbart føler ikke risikerer at skade den du tror du selv er.

Jo mere det lykkedes for dig at manipulere omgivelserne til at føje din skjulte agenda, jo mindre er sandsynligheden for at du opdager at du reelt ikke ved hvad det er der foregår.

Et menneske der tror at det ved hvad det er som foregår er mere eller mindre altid travlt optaget med at beskytte, vedligeholde samt udvikle nye strategier til den skjulte agenda. Dette foregår som tankerækkefølger hvor der i et væk analyseres om hvorvidt noget kan styrke eller true vedkommendes idé om hvad det er der foregår.

For dette menneske er op mod 90% af alle de tanker der tænkes tvangspræget og gentager sig selv.

Et menneske som har erkendt at det ikke ved hvad det er som foregår, har ingen skjult agenda og vil møde alt med kærlighed.

Indrømmet, ovenstående er leveret skarpt og direkte.

Dette er fra tid til anden nødvendigt for at skære igennem sindets forsvarsværker.

Helt grundlæggende er det dilemma som vi mennesker står i, at sindet tror at det ved hvad det er som foregår. Dette skaber en fiktiv mentalt skabt “virkelighed” som dikterer alt hvad man foretager sig.

Ikke mange mennesker er endnu klar over at det forholder sig sådan, men dette er i færd med at ændre sig.

Sindet har været fanget i denne illusion igennem årtusinder, men som larven der forvandler sig til en smuk sommerfugl, befinder mennesket sig også lige nu i en transformation periode.

For jer for hvem det jeg skriver om giver mening, i befinder jer i spidsen af denne transformation.

Når man ser nyhederne i TV ser det ud som om at alt er kaos, men hvis man ved hvilke signaler man skal kigge efter, vil man vide at dette blot er de tydelige tegn på at det “gamle” paradigme ikke længere er i stand til at holde sammen på sig selv, og man vil være klar over at mennesket lige nu befinder sig i den måske største transformation nogensinde.

Igennem historien har mennesket, som en følge af nye indsigter og erkendelser, ved flere lejligheder måtte tilpasse sig nye erkendelser.

Det har eksempelvis været da man måtte indse at Jorden ikke var flad, eller at Jorden ikke var centrum af universet. Dengang lavede man også grin af de mennesker der var først med de nye indsigter, og man udsatte dem for spot og spe.

Nu ved vi bedre, og i dag trækker vi typisk på smilebåndet af dem der i sin tid forsvarede deres uvidenhed, og måske siger vi også: “Ja de var sgu’ ikke for kloge dengang….”

Men uvilligheden til at stille spørgsmål ved det der én gang er vedtaget som sandheden lever i bedste velgående. Denne uvillighed var det der i sin tid var årsag til at man ikke ville se virkeligheden i øjnene, og det er fortsat det der er årsag til at vi ikke vil se virkeligheden i øjnene den dag i dag.

Men ligesom i tidligere tilfælde af menneskets historie er transformationen ustoppelig og vil ske, det eneste spørgsmål er blot hvor meget det menneskelige sind vil stritte imod. Graden af modstand er det der afgør om det vil blive en hurtig og blid transformation eller om den bliver langvarig og voldelig.

Det er i sandhed en forunderlig periode at eksistere.
Kh.
HC

Hvad mener du? Lad mig høre fra dig i kommentar boksen her nedenfor. Eller del gerne dette indlæg på de sociale medier via knapperne.