En nødvendig forandring

Kære alle,

Da jeg for snart 7 år siden begyndte at skrive på min hjemmeside og udgive videoer, var det med et dybtfølt ønske om at være en del af en forandring i samfundet.

En nødvendig forandring.

En forandring som vil få mennesket til at bryde ud af den trancetilstand som det i det store hele befinder sig i.

Denne forandring er der intet der kan stoppe, men den sker i det tempo som den nu gør.

Det har som sagt været min intention, i det omfang det har været muligt, at være en katalysator for denne forandring, og dette har været hvad der har drevet mig hele tiden.

Årsagen til at jeg tidligt “samlede stafetten op”, skyldes at de indsigter der blev givet til mig, var af en sådan klarhed, at det var umuligt for mig blot at holde dem for mig selv.

Mig som person har hele tiden været irrelevant, budskabet var det der betød noget.

Undervejs har jeg forsøgt forskellige tiltag, som var møntet på at fremskaffe midler eller opbakning til den indsats som jeg har lagt for dagen, således at jeg har kunnet fortsætte, men må nu erkende, at jeg har fejlet stort på dette område.

Fra tid til anden, har jeg været forundret over hvor mange mennesker der har fulgt mig i “det skjulte”, dog uden at komme frem i lyset og tage aktivt del i denne nødvendige forandring. Jeg ved at det kræver mod at stå ved de indsigter som der kommer, og måske lige netop på dette punkt finder vi årsagen til at jeg i det store hele har oplevet en tydelig distance til jer der forbliver ude i “skyggesiden”.

Lad dette blive mit sidste råd til jer. Hvis I ikke finder noget mod inde i jer selv, til at stå ved, og stå frem, og leve de indsigter som kommer til jer, så vil I blot vedblive med at “lurepasse” og derved forblive I slaver af det selvdestruktive menneskelige ego.

Jeg har de seneste fem år, i gennemsnit investeret hvad der svarer til et deltidsjob i denne formidling, desuden har jeg investeret i udstyr og betalt løbende omkostninger.

Resultatet er, at jeg i denne periode har brugt flere hundrede tusinde kroner af familiens opsparing på dette filantropi projekt. Jeg er dybt taknemmelig for min families opbakning og forståelse.

Hvorom alting er, så er jeg nu blevet indhentet af den relative virkeligheds realiteter, og jeg er løbet tør for ideer, og dermed muligheder for at fortsætte.

Når man ser bort fra ganske få mennesker, der undervejs har ydet støtte – og der skal lyde et dybfølt og hjerteligt tak til jer – så har jeg ikke været i stand til at generere en støtte, der blot tilnærmelsesvis har nærmet sig det jeg selv har investeret.

Jeg ser dette som et signal fra eksistensen om, at det ikke er meningen at jeg skal fortsætte dette “projekt”.

Konsekvensen er, at jeg er tvunget af omstændighederne til at opgive denne formidling.

Dette gør jeg i godt humør, for det er altid dejligt at få en tydelig afklaring og besked fra helheden, og den har jeg ingen intention om at være i konflikt med.

Alt hvad jeg har produceret i disse 6-7 år, er stadig tilgængeligt, endog fortsat helt gratis, alt hvad man skal gøre, er at oprette et login på min hjemmeside, og man vil derved få adgang til det hele, hvilket omfatter 6 e-bøger til fuld download, guidede meditationer til download, 4 online seminarer på næsten 20 timer i alt samt alle øvrige videoer og artikler som jeg har skrevet undervejs.

Jeg må nu bruge mine kræfter på min private virksomhed og på min familie, som jeg skylder en del.

Afslutningsvis vil jeg endnu engang gerne sige dybt tak til de få af jer, der trods alt har støttet mig i mit arbejde. Jeg er og har undervejs været taknemmelig for jeres hjælp.

Kærligst
HC