Nyt om kommende live events

Kære alle,

Jeg håber at I alle er kommet godt ind i det nye år.

Jeg ved at flere af jer der har fulgt mig gennem længere tid, sidder og venter på status opdatering vedrørende de kommende live events som jeg tidligere har annonceret på vej.

Desværre må jeg atter udskyde gennemførsel af disse events, og det skyldes primært to faktorer.

Mange af jer ved, at jeg ved siden af de aktiviteter som jeg har med det bevidste nærvær her på dette site, samt på facebook, til dagligt har mit eget lille firma hvor jeg arbejder med udvikling af websites, samt fotografering. Den seneste tid har der været for få aktiviteter i mit firma, hvilket har betydet at jeg har måtte bruge en hel del tid på at forsøge at få nye opgaver hjem.

Dette er fortsat en del “op ad bakke”, og det tvinger mig til at prioritere min indsats på dette område.

I sidste ende så handler det om at jeg skal være i stand til at bidrage i fornuftigt omfang til familiens tag-over-hovedet, og tøj-på-kroppen samt mad-i-munden.

En anden væsentlig faktor er, at mit helbred på flere fronter “driller” mig. Skavanker af forskellig karakter begrænser mig i min udfoldelse, og dette har jeg ikke andet valg end at respektere.

Alt i alt, så betyder dette, at jeg ganske enkelt ikke har tilstrækkelig ressourcer til at planlægge og gennemføre live events pt.

Det er sådan livet lige nu udfolder sig, og det er på mange måder blot en ny invitation til at gå dybere ind i den direkte oplevelse af hvad det vil sige at være menneske.

Uanset dybden af de indsigter som er kommet til mig gennem de sidste mange år, så er jeg på ingen måde afskåret fra at blive ramt af eksistensen kontinuerlige omskiftelighed.

Intentionen om at lave live events, og at komme ud og tale om og møde mennesker direkte i dialog lever fortsat i mig, og når jeg får nye ressourcer til rådighed, så vil jeg givetvis genoptage mine planer.

Til dem af jer der fra tid til anden skriver til mig med opmuntrende ord, vil jeg sige tak, og til jer der ikke direkte skriver, vil jeg også sige tak. Indtil videre, så må I alle passe godt på jer selv.

Kærlig hilsen
HC