Mere om kernebudskabet

Hvad vil det sige at være menneske? Ved du hvem du er? Jeg mener, hvem du virkeligt er? Hvis du gør, er du så helt sikker? Er det ikke forunderligt så meget vi ved om den ydre verden, og samtidigt, så lidt vi ved om den indre verden. Mennesket har altid travlt med at “nå frem”. Stresset, forvirret, angst, skuffet osv. halser vi afsted i hverdagen. Hvorfor har vi så travlt? Hvorfor ser verden ud som den gør?

Er tiden ikke inde til at undersøge hvorfor? Er tiden ikke inde til at stoppe op, og se nøjere på alt det som omverden har lært os?

Hvis du føler dig parat til dette, så kan du givetvis finde inspiration i det jeg skriver og taler om. Du vil helt sikkert fra tid til anden have en oplevelse af, at jeg er meget direkte i mit budskab. Det skal du ikke lade dig stoppe af. Jeg taler direkte uden at pakke noget som helst ind. Men det er ikke fordi jeg forsøger at overbevise dig om noget som helst. Tværtimod, du vil igen og igen opdage, at jeg opfordrer dig til at være din egen autoritet, og at du ikke blot skal acceptere det jeg siger, men hvad der er lige så vigtigt, at du heller ikke blot skal acceptere det du allerede tror på!

Undersøg for at ville kende sandheden, det skal være dit udgangspunkt, ellers finder du den aldrig – altså sandheden…

Essensen af mit budskab

Her følger selve kernen af mit budskab. Her kan du få en kort oplevelse af, hvad det er jeg taler og skriver om på min blog og i mine bøger.

Du er ikke dine tanker!
– Den du er, udgøres ikke af det du tænker på, eller af det du fortæller dig selv. Hvis du er som stort set alle andre mennesker, så er dit tankeunivers baseret på indlært materiale, som på et tidspunkt i din opvækst har fået en karakter af at være en selvstændig enhed, hvorfra du fra det øjeblik fandt oplevelsen af dig selv. Selve det, at du finder oplevelsen af dig selv i det du tænker på, er alene kilden til vrede, nedtrykthed, sorg, frustration, angst, rastløshed, raseri, stress etc.

Vrede, nedtrykthed, sorg, frustration, angst, rastløshed, raseri, stress etc.
-Alt dette opstår på baggrund af en eller flere overbevisninger som lever i sindet, og som et menneske har gjort til en sandhed for sig selv. Når det sker, vil dette menneske opleve det som, at man er blevet slave af sine egne følelser, som at være i følelsernes vold, uden mulighed for at træde ud af dette.

Hvad er en overbevisning?
– En overbevisning er en tankesamling, som det enkelte menneske har placeret en del af sin identitet i. Den altoverskyggende overbevisning som stort set hele Jordens befolkning lever i, er: Jeg er det mine tanker fortæller mig.

Hvordan opstår overbevisninger?
– Som en følge af ens opvækst. Placeret i et miljø, hvor menneskerne omkring en, lever i den samme verden af overbevisninger, og derfor ikke har andet valg end (ubevidst), at give dette videre til barnet, der så opbygger sin egen verden, baseret på tankekonstruktioner og overbevisninger.

Når vi lever i en verden af overbevisninger, så lever vi ud fra sindet.
– Dette er en tilstand som stort set altid bærer præg af utilstrækkelighed, en tilstand hvor vi ofte har en oplevelse af at “mangle noget”. Derfor er vi som oftest hele tiden “på vej”. På vej mod en forestilling om et mere fuldendt liv. Hvad vi stort set aldrig indser er, at det “noget” som vi mangler, er kærlighed, kærlighed til os selv! Vi finder det umuligt at have kærlighed til os selv, når vi har en oplevelse af utilstrækkelighed. Derfor når vi aldrig frem, før vi indser, at intet i den ydre verden kan give os det vi mangler i den indre verden.

Der findes en anden måde at leve på, at leve ud fra hjertet!
– Når jeg taler om, at leve ud fra hjertet, så taler jeg om at leve som betingelsesløs kærlighed (sand kærlighed er altid betingelsesløs). Når vi lever ud fra hjertet, så har sindet fået en ny rolle. Sindet vil da fungere som et redskab, som mennesket kan aktivere for at løse konkrete praktiske opgaver.

Kreativiteten vil blomstre.
– Kreativitet kommer altid fra hjertet. Sindet kan ikke tænke sig til kreativitet. Sindet vil altid sætte alting i båse, og kategorisere verden. Sindet snævrer virkeligheden ind, hvorimod at hjertet er åbent, undersøgende, udforskende, nysgerrig. Det er derfra kreativitet udspringer. Når sindet er drivkraften i mennesket, vil mange muligheder være skjulte, ganske enkelt fordi sindet ikke kan se “ud af boksen”.

Fred og venlighed vil være en automatisk følge.
– Når vi lever fra hjertet, vil vi opdage, at alle mennesker er lige, at ingen er mere end andre. Vi vil opdage, at det som vi virkeligt søger, findes inde i os selv, og ikke i den ydre verden. Når vi lever med betingelsesløs kærlighed til os selv, så kan vi ikke andet, end leve med betingelsesløs kærlighed til alle andre mennesker. Vold, tyveri, magtbegær og korruption etc. vil ophøre, for mennesket ved, at intet i den ydre verden kan opveje den rigdom som det finder i den indre verden.

Sindet vil sige, at det er en illusion, og det ikke kan lade sig gøre.
– Ja naturligvis vil det det. Sindet vil forsvare sine overbevisninger, på samme måde som det har gjort i årtusinder. Hvordan ser det ud, når sindet forsvarer sine overbevisninger? Kik ud i verden, se nyheder på TV i aften, læs aviserne, og du vil forstå hvordan det ser ud. Alt hvad der sker i den ydre verden, er blot en manifestation af det menneskerne oplever i den indre verden. Overbevisninger er det samme som konflikt. Konflikt i den indre verden, som breder sig til den ydre verden.

Sindet kan aldrig give sindet det som det søger.
– Første skridt på vejen, vil da være, at sindet indser, at det ikke kan leve fra hjertet, og at det ikke kan fastholde en oplevelse fra hjertet. Sindet må indse, at det -sindet er selve det, som er forhindringen. Når vi lever fra hjertet, så oplever vi alt det som sindet har en følelse af at mangle. Hvis/når sindet indser dette, er der en potentiel åbning, som kan få sindet til at indse, at det aldrig vil kunne få det som det søger, med mindre det slipper kontrollen, og slapper af, samt overgiver sig til hjertet.

Hvordan det i praksis foregår – det er hvad jeg skriver og taler om.

Noter.
– Jeg siger ikke, at du blot skal tro på det jeg siger eller skriver om. Hvis jeg ville have dig til at tro på det jeg skriver og taler om, ville jeg jo blot give dig en ny overbevisning! Du skal ikke tro på det jeg siger eller skriver, jeg inviterer dig til at undersøge det selv. Du skal være din egen autoritet, du skal finde sandheden selv.
Jeg siger ikke, at det er forkert, at leve ud fra sindet. Der findes ikke rigtigt eller forkert, der findes udelukkende konsekvenser. Det er hvert eneste menneskes eget valg, om man vil leve i en kaotisk verden eller en fredfyldt verden. Hvad jeg har set er dog, at ganske få mennesker er klar over, at de har denne valgmulighed. Jeg vidste det heller ikke, før jeg var 43 år gammel. Netop fordi jeg ser, at mennesker generelt ikke ved, at de har denne mulighed, taler og skriver jeg om det. Jeg peger på muligheden for at slippe årtusinders menneskelig lidelse, og i stedet leve livet i samarbejde med livet, frem for hele tiden at kæmpe imod.

Som jeg plejer at sige: Er det dig der tænker dine tanker, eller er det dine tanker der tænker dig? Hvis du er i tvivl, så er svaret allerede givet….

Det er hvad jeg skriver og taler om!

Kærlig hilsen
HC