Bevidst nærvær helbreder

I de sidste fem år, har jeg bevæget mig dybt ind i mig selv, alene drevet af en nysgerrighed om, hvad det egentligt vil sige, at være et menneske.

Denne rejse har afsløret bemærkelsesværdige fakta.

Det mest markante i denne forbindelse er, at bevidst nærvær helbreder!

At bringe indlærte overbevisninger frem i fuld bevidsthed, og blot vedkende deres nuværende eksistens, helbreder misforståelser.

Dette illustreres bedst ved et eksempel.

I min rejse ind i mig selv, opdagede jeg hurtigt, at jeg indeholdte en energi, som jeg vælger at kalde for: “Kontrollanten”.

“Kontrollanten” er en energi, som nærmest kontinuerligt diktere alt hvad jeg foretager mig. Dette er naturligvis ikke uden omkostninger, da der i kølvandet på “kontrollantens” beslutninger følger en mængde uundgåelige konsekvenser, som vi typisk betegner som negative følelser.

Tidligt indså jeg, at jeg intet kunne gøre ved “kontrollanten”. Ethvert forsøg på at ville gøre noget ved “kontrollanten” ville med altovervejende sandsynlighed, komme fra “kontrollantens” side.

Hvad gør man så?

Som overskriften siger, så helbreder bevidst nærvær helt af sig selv, så alt hvad det handler om, er at bringe “kontrollanten” frem i lyset, frem i bevidsthedens lys.

Se det er en af egenskaberne ved “kontrollanten” – han arbejder i det skjulte. Han kan rent faktisk kun arbejde i det skjulte, og det er derfor, at det bevidst nærvær helbreder. I det klare bevidsthedens lys, kan “kontrollanten” ikke fortsætte sit virke.

Så her har i min “kontrollant”, afsløret, offentliggjort, stillet til offentlig skue, totalt blottet.

Kontrollanten

 • “Kontrollanten” er en energi inde i mig, som er besat af ideen om, at alting kan forløbe helt præcist på den måde som “kontrollanten” ønsker det.
 • “Kontrollanten” er fuld af de bedste intentioner på mine vegne.
 • “Kontrollanten” ved altid hvad der er bedst for mig.
 • “Kontrollanten” ved altid hvad der er bedst for andre.
 • “Kontrollanten” lever i det skjulte, og er bedrevidende, samt mistroisk overfor andre mennesker.
 • “Kontrollanten” består af en energi, som er 100% sikker på, at alt vil blive totalt kaos, hvis ikke “Kontrollanten” var til stede.
 • “Kontrollanten” er voldsomt optaget af koncepterne succes og fiasko.
 • “Kontrollanten” hader – HADER – at blive afsløret, og vil derfor vedholdende og fast benægte sin egen eksistens.
 • Hvis “Kontrollanten” bliver afsløret, vil han komme med forslag til, hvordan jeg kan slippe af med ham. Disse forslag er naturligvis basseret på “Kontrollantens” agenda, og derfor er det eneste der vil ske, at “Kontrollanten” bestyrker sin position inde i mig
 • “Kontrollanten” gør alt for at undgå situationer, hvor der ikke er tilstrækkeligt data til rådighed, som kan garantere en vis sikkerhed.
 • “Kontrollanten” er besat af ideen om 100% sikkerhed.
 • Hvis jeg roses eller fremhæves som noget særligt af andre mennesker, så springer “Kontrollanten” frem fra sit skjul, og påtager sig den fulde ære for hvad der er sket.
 • Hvis jeg kritiseres af andre mennesker, uanset hvor relevant kritikken er eller ej, så vil “Kontrollanten” også kritisere mig, typisk ved at han fortæller mig, at dette ikke var sket, hvis blot jeg havde lyttet til “Kontrollanten”.

Her har i det så. Det fulde overblik over “Kontrollanten” i mig. Afsløret, og bragt frem i lyset.

Dette er selve essensen af det bevidste nærvær. Du behøver ikke at gøre noget aktivt. Du kan ikke gøre noget aktivt. Alt hvad du vil gøre aktivt, vil blot være mere af det som allerede er.

Hvorfor virker det spørger du måske? Det virker fordi det som ikke er ægte bliver afsløret i lyset af det bevidste nærvær. “Kontrollanten” ER ikke mig!

Det der sker, er, at på et tidspunkt i stort set ethvert menneskes liv, sniger “kontrollanten” sig ind ad sindets “bagdør”, som en forsvars mekanisme, i en situation hvor man af den ene eller anden grund følte sig truet.
Og når først “kontrollanten” er indefor, så vil denne energi stille og roligt bevæge sig ind i flere og flere områder, og til sidst har den overtaget stort set hele kontrollen med dette individ. Den er blevet en integreret del af dette individ, og individet er ikke længere selv klar over dette!

På dette tidspunkt er det som oprindeligt var en forholdsvis uskyldig mental forsvarsmekanisme, blevet en “parasit” i dit sind. Det har overtaget kontrollen med dig og dit liv.
Det vil “kontrollanten” i dig, ikke bryde sig om at høre….

Alt dette kan kun kureres gennem bevidst nærvær. For som tidligere nævnt, så vil ethvert andet aktivt forsøg på at gøre noget ved “Kontrollanten” komme fra “Kontrollanten” selv. Det bevidste nærvær helbreder først og fremmest i det øjeblik du indser, at du ikke er “Kontrollanten”. I det øjeblik du erkender “Kontrollantens” aktuelle tilstedeværelse. I det øjeblik du 100% ærligt overfor dig selv indrømmer, at du netop nu indeholder en energi, som er destruktiv for din evne til at udfolde det liv du er, i kreativitet og kærlighed.

Når du er skræmt, bange eller angst, så er det “Kontrollanten” som er skræmt, bange eller angst. Når du er frustreret, irriteret eller skuffet, så er det “Kontrollanten” der er frustreret, irriteret eller skuffet. Når du er deprimeret, så er det “Kontrollanten” der er deprimeret. Hvis du oplever disse negative følelser, så er det fordi “Kontrollanten” lever skjult i dig. Du, altså det faktiske dig, er aldrig skræmt, bange, angst, frustreret, irriteret, skuffet eller deprimeret!

Bring “Kontrollanten” frem i bevidsthedens lys, og se hvad der så sker.

Kan du mon genkende “Kontrollanten” i dig, når du læser ovenstående?

Siger du mon: Jeg har ingen kontrollant i mig! – så spørger jeg blot, hvem tror du det er, der påstår dette?

Har du mon andre måder hvorpå du kunne beskrive “Kontrollanten” i dig?

Hvordan ved du om “kontrollanten” styrer dit liv? Dette er enkelt. Din naturlige tilstand er glæde og lykke. “Kontrollantens” naturlige tilstand er skræmt, frustreret, skuffet, sur, irriteret etc. Så spørg dig selv lige nu: Hvad er min nuværende tilstand, positiv eller negativ? Der finder du svaret!

Lad os få ham/hun frem i lyset. Du kan skrive her nedenfor eller du kan skrive på facebook – det er altså naturligvis kun hvis du vil…..

Kærlig hilsen
Hans Christian Andersen

PS. Er du mon klar over, at det altid er meget lettere at se “kontrollanten” i et andet menneske, end i sig selv? :-)

PPS. Du kan opleve mig live ved en række foredrag/events rundt i landet. Læs mere via dette link.